Kreise/Kosmos II

Gabler, Patrick

Kreise/Kosmos II, 2011
Mappe mit 6 Kaltnadelradierungen / Portfolio with 6 Drypoints /Portfolio de 6 pointes-sèches
Edition of 12

1 600 €
38 x 29 cm