Kreise/Kosmos I

Gabler, Patrick

Kreise/Kosmos I, 2011
Mappe mit 6 Kaltnadelradierungen / Portfolio with 6 Drypoints /Portfolio de 6 pointes-sèches
Edition of 15

1.600 €

38 x 29 cm